Colofon
In mei 2009 beleefde het jaarlijkse Pinkpop popfestival haar 40e editie. In het jubileumjaar werd al uitgebreid stil gestaan bij de geschiedenis van Pinkpop zowel op locatie, op het web en op televisie. Het Beeld en Geluid project Beelden voor de Toekomst en nationaal onderzoeksproject MultimediaN, met partners Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en Video Dock, hebben de handen ineengeslagen om een showcase te ontwikkelen die laat zien hoe je met nieuwe technologie interactief visueel kunt zoeken in 40 jaar Pinkpop televisiegeschiedenis.
Via hollandsglorieoppinkpop.nl kan op verschillende manieren het Pinkpop archief worden benaderd. Er kunnen concerten en interviews worden geselecteerd waarin gebruikers vervolgens navigeren met behulp van automatisch gedetecteerde visuele concepten ("gitarist", "drummer", etc.) en automatisch herkende woorden. Om dit mogelijk te maken is een speciale player ontwikkeld die op de tijdlijn deze visuele concepten weer geeft. De gebruiker kan feedback geven op het automatische labelproces (bijvoorbeeld het "drummer" label vervangen door "toetsenist"). Met deze input van gebruikers kan vervolgens het automatische proces weer worden verbeterd. Via een termcloud kan door interviews worden gebrowsed.
Over MultimediaN
MultimediaN is een publiek-private stichting waarin de wetenschappelijke wereld samenwerkt met industriële en maatschappelijke instellingen. Gezamenlijk streven zij naar hoogwaardige multimediale oplossingen voor de digitale wereld van vandaag en morgen. Om deze missie waar te maken opteert MultimediaN voor high-science, high-tech en highly-involved partnership.
Over Beeld en Geluid
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een cultuurhistorische instelling die het audiovisueel erfgoed dat uit historisch of cultuurhistorisch oogpunt van nationaal belang is verzamelt, conserveert en toegankelijk maakt voor zoveel mogelijk gebruikers: mediaprofessionals, onderwijs en wetenschap, en het algemene publiek. Daarnaast ontwikkelt en verspreidt het instituut kennis op het gebied van audiovisuele archivering, digitalisering en mediahistorie. De collecties omvatten meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. Daarmee is Beeld en Geluid een van de grootste audiovisuele archieven van Europa.
Over Beelden voor de Toekomst
Beelden voor de Toekomst is het grootste digitaliseringsproject van Europa. De komende jaren wordt een aanzienlijk deel van het Nederlands Audiovisueel erfgoed geconserveerd, gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld aan verschillende gebruikersgroepen. Teneinde de resultaten van dit project naar een brede doelgroep te communiceren is een communicatiefonds beschikbaar. Beeld en Geluid is partner in MultimediaN en Beelden voor de Toekomst.
Over de NPS
De NPS is een omroep waar programmamakers vanuit eenzelfde geest werken: open, onafhankelijk, ongebonden, onpartijdig en objectief. De NPS is binnen de publieke omroep een van de organisaties met een wettelijke taakopdracht. Tot de wettelijke taken van de NPS behoren Kunst & Cultuur, Diversiteit, Jeugd en Achtergrondjournalistiek. De Nederlandse regering hecht een groot belang aan de rol van taakgebonden organisaties binnen de publieke omroep: "Zij dragen vanuit een onafhankelijke opstelling bij aan de pluriformiteit van het publieke aanbod.".
Over Universiteit van Amsterdam-ISLA
De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt in haar Intelligente Systemen Lab Amsterdam (ISLA) methodieken voor beeld- en taal systemen die kunnen leren uit (grote hoeveelheden) voorbeelden en/of autonoom kunnen handelen. ISLA werkt aan de fundamenten van cognitieve beeldbewerking, Internet zoekmachines die vervolgvragen stellen, het vergaren van Internet informatie, robots die voetballen, visuele emotieherkenning, machines die voorwerpen herkennen en beeldzoekmachines. Zij heeft een aantal internationale competities op dit gebied gewonnen, zoals de interactieve videozoekmachine voor TRECVID. Zij combineert wetenschap op internationaal niveau met toepassing in relatie met Nederlandse industrie en culturele instellingen. ISLA heeft strategische samenwerkingen met het Nederlands Forensisch Instituut en TNO voor surveillance informatie, IlseMedia voor tekstzoeken en beeld emotie benoeming, en Beeld en Geluid voor de ontwikkeling van videozoekmachines. De in dit kader ontwikkelde video beeldherkenning wordt op www.hollandsglorieoppinkpop.nl gebruikt om automatisch concepten in de concertvideo te detecteren.
Over Universiteit Twente - Human Media Interaction
De Human Media Interaction groep van de Universiteit Twente doet onderzoek op diverse terreinen die verband houden met de interactie van gebruikers met computersystemen, zoals virtual reality, multimodale interactie, brain computing, en multimedia retrieval. Een van de onderwerpen waaraan de laatste jaren is gewerkt is het gebruik van taal- en spraaktechnologie ten behoeve van de ontsluiting van video materiaal. De in dit kader ontwikkelde Nederlandse spraakherkenning wordt op www.hollandsglorieoppinkpop.nl gebruikt om interviews te indexeren.
Over Video Dock
Video Dock is een Amsterdams bedrijf dat zich richt op de techniek van online video. Wij maken het voor klanten eenvoudig om video op de eigen website te publiceren en te distribueren via andere kanalen als YouTube, iTunes en set-top boxen. Met het platform van Video Dock is het mogelijk video te beheren, in verschillende formaten te publiceren en te ontsluiten. Wij zijn gespecialiseerd in Adobe Flash technologie en ontwikkelen op ons platform geavanceerde videoplayers voor live streaming en video on demand.
Recent won Video Dock de NPO Mashup Dag 2009 met de meestbesproken.tv widget waarin de op Twitter meest besproken UitzendingGemist.nl programma's bekeken kunnen worden. Video Dock werkt voor o.a. IDFA, Het Gesprek, Concertgebouworkest, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Amsterdams Uitburo, Van Gogh Museum, Digital Erfgoed Nederland en Filmotech.
De rol van Video Dock in dit project was om de beeldherkenningstechnologie naar het web te brengen.
Over CWI
Dit project is powered by MonetDB, the open-source column store.
Contactpersonen
Roeland Ordelman rordelman@beeldengeluid.nl (Spraakherkenning)
Cees Snoek cgmsnoek@uva.nl (Beeldherkenning)
Bauke Freiburg bauke@videodock.com (Videoplayer)